✘כيـگـــر از ايـכּ 
بوســـه هـاے پنهـــانـے
 خستــــه شـכه ا...

✘כيـگـــر از ايـכּ

بوســـه هـاے پنهـــانـے
خستــــه شـכه ام✘

✔مـے خـــواهـم כر مقــــابـل
כيــכگـاכּ هـمـــﮧ
بـبـوسـمـتــ❥ــــ . . ✔

و فـــريـــاכ بـزنـم:
❤כوسـتـتــــــ כارم❤

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها