حمایت فدراسیون فوتبال از اسکوچیچ در آستانه دیدار با لبنان