جانشین شجاع خلیل زاده مشخص شد! | مدافع باتجربه به اردوی ت