توقف السد در شب شکست نماینده هند/ یاران خلیل زاده اولین س