بعضی وقتا هم دلم میخاد به کثیفیه بعضیاتون باشم :/🚬