با اینکه ازش متنفرم یکمم ازش خوشم میاد شکلش باحاله😅