لیسا به بیشتر از ۳.۵میلیون فالوور در اسپاتیفای رسید🥂~