سه دسته از انسان ها را در زندگیتان هیچگاه از یاد نبرید: کسان...

سه دسته از انسان ها را در زندگیتان هیچگاه از یاد نبرید: کسانی که در سختی ها یاریتان کردند کسانی که در سختی ها رهایتان کردند کسانی که در سختی ها گرفتارتان کردند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار