استخدام تعدادی کارشناس فروش ( خانم یا آقا ) از شهرهای تهر