فواید نماز شب 
1 )باعث خشنودی خدا و دوستی ملائکه است.

  2) ...

فواید نماز شب

1 )باعث خشنودی خدا و دوستی ملائکه است.

2) باعث مباهات خداوند بر فرشتگان است.

3) باعث درخشش برای اهل آسمان همانند ستارگان است.

4) باعث روشنی دل است.

5) باعث استجابت سریع دعا است.6) باعث پزیرش توبه و پاک شدن از گناهان از جانب حضرت حق است.7) باعث کفاره گناهان است. است.8) باعث زیبایی صورت و شادابی چهره و نورانی شدن آن در طول روز است.9) باعث سلامتی و تندرستی و رفع انواع بیماریهای جسمی و روحی است.10) باعث از بین رفتن غم و اندوه و تقویت نور چشم است.11) باعث تمسک یافتن به اخلاق انبیاء و اولیای خداوند است.12) باعث انجام دادن سنّت پیامبران و صالحان است.13 )باعث تابش نور خدا به او می‌شود. به او می‌شود.

14) باعث مهر و محبت و محبوب القلوب شدن بین مردم است.

15) باعث افزایش عمر است.

16) باعث جلب رزق و روزی فراوان و ادعای قرض است.

17) باعث نوعی صدقه است.

18) باعث نوشته شدن چهار ثواب بزرگ برای خود است.

19) خداوند نه صف از ملائکه پشت سر نمازگزار قرار می‌دهد.

20) کلید رفتن به بهشت و جواز عبور از پل صراط است.

21) زینت آخرت و نور مؤمن در آخرت است.

22) نماز شب همچون سایبانی در روز قیامت است بر سرش. سرش.

23) نماز شب لباس بدن نمازگزار است در روز قیامت درحالیکه همه عریانند.

24) نماز شب در روز قیامت همچون نوری در برابرش است و چشم نمازگزار نماز شب در روز قیامت شادمان است.

25) نماز شب میان شخص نمازگزار و آتش جهنم همچون حائلی فاصله می‌گذارد.

26) میزان اعمال خوب نمازگزار در روز قیامت سنگین است. است. است.

27) نماز شب همچون تاجی در روز قیامت است بر سرش.

28) چراغی است برای تاریکی قبر و برطرف کننده وحشت تاریکی قبر است.

29) نماز شب همچون مشعلی نورانی است در تاریکی قبر.

30) نماز شب، نمازگزار را از عذاب قبر ایمن می‌کند و برات آزادی از آتش جهنم است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار