خواهش میکنم بخونین واگه برروی شما تاثیر گذاشت حتما بگین .بات...

خواهش میکنم بخونین واگه برروی شما تاثیر گذاشت حتما بگین .باتشکر از اینکه وقت گذاشتین وخوندین

آیه ی 32 سوره ی الاحزاب خطاب به زنان مسلمان می فرماید: ای زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید، اگر خداترس و پرهیزکار باشید پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا آنکه دلش بیمار (هوا و هوس) باشد به طمع افتد، بلکه متین و درست سخن گویید.

آیه ی 33 سوره ی الاحزاب خطاب به زنان مسلمان می فرماید: و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید (بی حاجب و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره ی جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی نکنید و نماز به پا دارید و...

آیه ی 53 سوره ی الاحزاب می فرماید: ...و هرگاه از زنان متاعی می طلبید از پس پرده طلب نمایید که حجاب برای آنکه دلهای شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است و...

آیه ی 55 سوره ی الاحزاب کسانی که بر زنان محرم هستند را ذکر کرده و می فرماید: و زنان را باکی نیست که بر پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران و زنان مسلمان و کنیزان ملکی بی حجاب و بدون پوشش در آیند. (و از غیر اینها باید احتجاب کنند) *این آیه برای محرمان زنان مجرد بوده و کلیه ی محرمان در آیه ی 31 سوره ی نور در پایین تر ذکر شده است*

آیه ی 59 سوره ی الاحزاب می فرماید: ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مومن بگو که خویشتن را (به چادر) بپوشانند که این کار برای اینکه شناخته شوند (به ایمان دار بودن) و اذیت و آزار نکشند (از تعرض و جسارت آزار نکشند) بر آنان بهتر است و...

آیه ی 30 سوره ی نور می فرماید: بگو: مومنین چشمهایتان را از نگاه ناروا بپوشانند و از فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شما بهتر است و البته خداوند به هر چه انجام دهید کاملا آگاه است.

آیه ی 31 سوره ی نور می فرماید: و بگو به زنان مومن تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود آشکار نسازند و باید خود را بپوشانند و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود و پدران شوهر و پسران و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و پسران خواهر خود و زنان و کنیزان ملکی و اتباع و اطفالی که هنوز بر مسائل زنان آگاه نیستند و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و...

آیه ی 60 سوره ی نور می فرماید: و زنان سالخورده که امید ازدواج ندارند بر آنان باکی نیست اگر زینت خود را ظاهر کنند و یا جامه های خود را (مانند چادر و روپوش) نزد نامحرمان بردارند و اگر باز عفت برگزینند بهتر است و...

احادیث و سخنان پیامبر اکرم (ص) پیرامون حجاب:

هر زنی که خود را بیاراید و خوشبو کند و از منزل خارج شود در حالیکه شوهرش به اینکار راضی باشد، خداوند برای هر قدمی که زن بر می دارد برای شوهرش خانه ای در دوزخ بنا خواهد کرد (پیامبر اکرم«ص»)

اگر زن براى غیر شوهر، خود را آرایش نمود، لازم است خداوند او را با آتش بسوزاند (پیامبر اکرم«ص»)

نسبت به زنان مردم، عفیف باشید تا زنان شما عفیف بمانند (پیامبر اکرم«ص»)

زنان در خانه به جايي كه بر كوچه و بازار اشراف داشته باشند نروند، چرا كه نگاه مردان به آنها خيره مي‌شود. به آنان سوره نور را بياموزيد چون در اين سوره از تحريم و عقوبت زنا و نيز از اجتناب نگاه به نامحرم سخن به ميان آمده است (پیامبر اکرم«ص»)

*شايد برداشت غلطي از اين حديث در ذهن بوجود آيد كه پيامبر اكرم بيرون رفتن زنان از خانه را نهي كرده باشند، در صورتيكه اينچنين نيست. بلكه مقصود حضرت اين بوده است كه زنان در خانه وقتي بدون پوشش كامل هستند در جايي (مانند تراس يا پشت بام يا در حياط خانه وقتي در باز است و...) قرار نگيرند كه در معرض ديد نامحرمان باشند*

كسي كه خود را شبيه غير مسلمان درآورد، از ما نيست (پیامبر اکرم«ص»)

هر خانمي كه خود را معطر و خوشبو كند (عطر بزند) و سپس از خانه خارج شود ، همواره مورد لعنت خدا و ملائكه خواهد گرفت، تا وقتي كه به خانه برگردد، هرچند برگشتش به خانه طول بكشد (پیامبر اکرم«ص»)

در آخر الزمان، مرداني پيدا مي شوند كه زنانشان در عين لباس پوشيدن لخت وعور هستند و بر سرشان چيزي همانند كوهان اشتران لاغر است، آنها عطر بهشت را نميشنوند، انها را لعنت كنيد كه آنها از رحمت خدا به دور هستند (پیامبر اکرم«ص»)

*در اين روايت مقصود همان كساني هستند كه امروزه با پوشيدن لباسهاي تنگ و بدن نما عليرغم اينكه لباس به تن دارند اما حجم بدن آنان كاملا پيداست و با اينگونه پوشش چشم هر ناظر سست ايماني را به خود جلب كرده و موجبات گسترش فحشا و منكرات ميشوند*

سه گروه, هرگز داخل بهشت نمي شوند که گروه اول زناني هستند كه خود را درلباس وحركات و امور ديگر شبيه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها