خوشبختي از آن كسي است كه در فضای "شكر گذاری" زندگی كندچه دني...

خوشبختي از آن كسي است كه در فضای "شكر گذاری" زندگی كند

چه دنيا به كامش باشد
چه نباشد
چه آن زمان كه ميدود و نميرسد
و چه آن زمان كه گامی برنداشته
خود را در مقصد ميبيند
چرا كه خوشبختی چيزی جز آرامش نيست.
لحظه هایتان آرام....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار