🔴گل محمدی: حیف از بازی زیبای امروز که بدون تماشاگر بود