آیت الله محسن حیدری؛ عضو خبرگان رهبری: مطالبات اغتشاشگران