به گزارش کی مدیا جونگکوک فردا 15 نوامبر با پرواز شخصی به