رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی 141 نفر از مراجعان در ملاقات مردمی رییس کل دادگستری استان تهران؛