سلام بچه ها....امروز این کتاب رو گرفتم ولی دلم نیومد بهتو