یه روز تو زندگیم بودی..همینجا روبروم بودی..اما آرزوم نبودی.....

یه روز تو زندگیم بودی..

همینجا روبروم بودی..
اما آرزوم نبودی..
فک میکردم از آسمون..
باید بیاد یه روزی اون..
ی اشتباهی کردمو..
دل تورو شکستمو..
نمیبخشم خودمو..
حالا پشیمون شدمو..
میخوام تو باشی پیشمو..
حق داری که نبخشی..
شرمندتم که ستاره داشتمو..
دنباله اون میگشتمو..
شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم..
ستاره بود تو مشتمو..
تکیه میداد به پشتمو..
احساسشو میکشتمو..
احساستو میکشتم..♡♥