خخخخخخخ من هیچکس نمیفهمه خیلی ها دور ورم هستن خانوادم فام