yani va ghean arzeshe visgoon 15 ta lik bod vaghean ke :-