تو این عکس به طور اتفاقی یه جونور از بالا کله اش رو میاره