ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ...

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐــَﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻮﺭ ﻭ ﮐـــَﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ !.. ؟
" ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است