تو عرضه داری آخه اگه داری .... ادامه ی متن در تصویر