❤️ مهدی جان!
بابا که تو باشی...
چه هراس از غمِ دنیا...