کاش باران میدانست که گنجشک لباسی برای عوض کردن ندارد.*محکم ب...

کاش باران میدانست که گنجشک لباسی برای عوض کردن ندارد.

*
محکم ببارباران! نم نم علاج این دردهاوغم نیست...
*
باران بهانه بود تا زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی، کاش نه کوچه انتهایی داشت و نه باران بند می آمد.
*
باران همیشه می بارد، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند، نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار