🔴 ‏کاربر عربستانی خطاب به آیت الله العظمی خامنه ای: