اورارتو ........دانشمندان باور دارند که اورارتو گونه اکدی نا...

اورارتو ........


دانشمندان باور دارند که اورارتو گونه اکدی نام آرارات در کتاب عهد عتیق می باشد کوه های آرارات نیز از نواحی باستانی اورارتو و نزدیک به 120 کیلومتر دورتر ازشمال پایتخت پیشین اورارتو قرار داشت افزون بر این که آنها همان کوه های مشهور کتاب مقدس می باشند نام آرارات نام یک پادشاهی در یرمیه است که میننی واشکناز به آن اشاره کرده اند .....

دانشمندانی چون لهمان ها پوت باور داشت که مردم اورارتو خودشان را دنباله رو از خدای خود خالدی (خالدینی ) می نامیدند گاهی تمدن نائیری است را که تمدن مردم وان در عصر آهن هست با آنها اورارتو یکسان می پندارند ...
درسنگ نبشته سه زبانی بیستون که سال ۵۲۱ پیش از میلاد به فرمان داریوش بزرگ نقد شده است این کشور را که به زبان بابلی اورارتو نوشته اند ....شوبریا بخشی از اتحاد اورارتویی نوشته اند...شربریا بخشی از اتحاد اورارتو بود که پس از زمانی به بخش گفته می شد که منطقه ای به نام اورمی قرار داشت ....
هرودوت تاریخدان یونانی آنان را آلارودیان نامیده و از آنان جزء سپاهیان خشایار شاه در لشکرکشی به یونانی نام می برد .....

عکس #قلعه اورارتویی کنار دریاچه وان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار