اورارتو .....قبل از سال ۸۲۳ پ م ... و به هنگام جنگ های داخلی...

اورارتو .....


قبل از سال ۸۲۳ پ م ... و به هنگام جنگ های داخلی آشور ایشپوعنی پادشاه اورارتو به کرانه دریاچه ارومیه آمد و پادشاهی گیلزان را به اورارتو منظم ساخت و ظاهرأ شکست سختی به پادشاهی ماننا وارد کرد ....
در دهه دوم قرن نهم پ م ...به جای پادشاهی ماننایی شاریسنا پسر مک تیا را فروانروایی پادشاهی پیرامون دریاچه ارومیه بوده است...
پادشاهی اورارتو قلعه ای در خاک ماننا احداث یا احیا کرد و لوحی از وی در آنجا باقی است که حاکی ازآن می باشد...
در اوضاع و احوال زندگی شرق قدیم عاده ساختمان قلعه گواه بر آن بود که سرزمین مورد نظر مبدل به حاکم نشین شده است ....
مع هذا در قرن هشتم و نهم پ م در آشور و اورارتو هنوزرسم بود که حاکم یا جانشین پادشاه را برای حکومت بر ناحیه ای معین می کردند ولی پادشاهان محلی را هم محفوظ و برقرار می داشتند
ظاهرأ چنین وصفی در عهد مینوا در ماننا پیش آمد ....

عکس # کتیبه اورارتو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها