.سوال: چرا زنان مسلمان برای حجاب برتر خود ( چادر ) رنگ مشکی ...

.

سوال: چرا زنان مسلمان برای حجاب برتر خود ( چادر ) رنگ مشکی را انتخااب نموده‌اند؟ رنگ مشکی معانی زیادی دارد. اگر به همه معانی و علت استفاده از رنگ مشکی در دیگر کشورها نظر بیفکنیم، دیگر تهمت غم و افسردگی به آن داده نمی‌شود رنگ مشکی رنگ اقتدار و بزرگی و برتری است به همین دلیل در ورزش‌های رزمی کمربند مشکی به عنوان بالاترین درجه درنظرگرفته شده است رنگ مشکی رنگ دانایی است  به همین دلیل جهت دانا نشان دادن قاضی‌ها و وکیل‌ها در جهان غرب همچنان از رنگ مشکی یا سورمه‌ای بسیار سیر که به مشکی می‌زند استفاده می‌شود. لباس و کلاه فارغ‌التحصیل‌های برخی رشته‌ها نیز مشکی است رنگ مشکی رنگ تقدس است  به همین دلیل ردای کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبه‌ها به رنگ مشکی است رنگ مشکی رنگ هیبت و عظمت است  به همین دلیل رنگ سنگ‌های کعبه و رنگ پرده آن مشکی‌انتخاب شده است تا عظمت آن بیشتر احساس‌شود رنگ مشکی رنگ نجابت و شرافت است و لذا یک زن مسلمان با استفاده از رنگ مشکی برای چادر و حجاب خود، اقتدار خود، دانایی خود، تقدس خود، هیبت و عظمت خود، نجابت و شرافت خود و دیده نشدن به عنوان یک طعمه جنسی را به همگان اعلام میکند.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...