خوب یه رمان پلیسی اکشن پیداااا کردم http://www.negahdl.com/1...

خوب یه رمان پلیسی اکشن پیداااا کردم

http://www.negahdl.com/1391/10/17/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85.html/ خلاصه:یگانه دختریک سردار به اجباربه راه خلاف کشیده میشه وبه یک قاتل تبدیل میشه حالا میخوادانتقام بگیره و…..پایان تلخ…پلیسی..اکشن…عشق….۵۱۲صفحه پرنیان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار