در شعــرهاےِ مــטּ❤ مردےِ❤ زندگــےِ مــےِ کند ... مـردےِ که ...

در شعــرهاےِ مــטּ❤ مردےِ❤ زندگــےِ مــےِ کند ...


مـردےِ که بــےِ قرارےِ هایم را به شـانه اش تکیه مےِ دهــم ...

❤ مردےِ ❤ که چشمهایــش آســماטּ پر ســتاره را قاب میکند ...

مــטּ ❤ مردےِ❤ را دوســتـــ دارم که وقتےِ در آغــوـشــم میگیرد ...

قلبـــش مانند❤ پــسربچــه اےِ ❤بازیگــوش میتــپد ...

❤ مردےِ ❤ ڪه نــوازش هایـــش عــطــر زندگےِ دارد ...

مــــטּـ ❤ عــــــاشــقـــم ❤

عــاشـــــق ❤مردےِ❤ که روزهــاےِ بارانــےِ ام ...

بروےِ ❤ دلم ❤چتــر میگیرد ...

❤ مردےِ ❤ ڪه

آفتــــاب را پشــت دکمه هاےِ پیراهنش قایــم میکند ...

مــטּ ❤مردےِ❤ را دوســت دارم ...

که با لبخنـدش زندگــےِ میکنم ...

و با ❤دلتنگــےِ❤ روزهاےِ نبودـטּـش شــاعر میشــــــوم♥
نگـ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...