مسعود واقعا برات متاسفم.چرا بچها رو جمع بستی؟؟؟منتظر جواب قا...

مسعود واقعا برات متاسفم.

چرا بچها رو جمع بستی؟؟؟ منتظر جواب قانع کنندت هستم!! بچها این مسعود به دخترای ویس بی احترامی کرده حرمت شکنی کرده. هر کی این پست و خوند وناراحت شد کامنت بذاره. تا مسعود یک کمی به خودش بیاد. مسعود خیلی کارت زشت بود بی ادب تو که به بچها بی احترامی کردی به خانوادهاشون چیکارداری دیگههههه؟؟؟ خانوادهاشون حرمت دارن ... مسعود هر چی میخونم تو مخم نمی گنجه این حرفهای تو خیلی ببخشیدا این دختر هم که تو باهاشی مال همین ویسگون از کره مریخ که نیومده زود باش یک پست معذرت خواهی برای بچها بذار تا من اینو پاکش کنم. خیلی حرفهای زشتی زدی. هر چی لیاقت خودته به بچها گفتی!!!!! مسعود من فکر نمی کنم که این دوست جدیدت عشقت باشععععع هععععع چونکه اگه واقعا دوستش داشتی این کلمات زشت وبه کار نمی بردی چونکه اونم مثل ما یک دختر از همین بچهای ویس که میگی .................................... پس با این کاری که کردی اونم تو روشناخت. واقعا هر وقت میخونم دیونه میشم. اگه قراره این اتفاقا بازم بیفته از ویس میرم واسه همیشه توهین به همه ی دخترای ویسگون کردن بااین که این اقا رو نمیشناختم ولی حرفاش برای هم جنسام بوده. پس من تا چند وقت دیگه میرم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار