گاهی پای کسی میمانی ....که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش ......

گاهی پای کسی میمانی ....


که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش .......

فقط حسش کرده ای .... تجمسمش کرده ای....
پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش ...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی ....

لایک ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...