بایَد پِسَر باشی♥تا بِفَهمی♡♡پول گِرِفتَن♥♥اَز پِدَر چِقَدر ...

بایَد پِسَر باشی ♥تا بِفَهمی♡ ♡پول گِرِفتَن♥ ♥اَز پِدَر چِقَدر سَختِه …♡ ツبایَد پِسر باشیツ ⇩تا بِفَهمی⇧ ↻دِلهُرِه ی شُغل آیَندِه داشتَن↻ √چِقدر سَختِه …√ ツبایَد پِسر باشیツ ∝تا بِفَهمی∝ ➣اَز دَست دادَنِ عِشقِت➣ ★چِقَدر سَختِه …★ ツبایَد پِسَر باشیツ :'(تا بِفَهمی:'( ▓خوردَنِ بُغض بَرایِ اینکِه مَسخَرَت نَکُنَن▓ "کِه دارِه گِریه میکُنِه" *چِقَدر سَختِه …* ツپِسَر کِه باشیツ 《حَقِّت فَقَط دَر دِل نِگَه داشتَن است …》  ツپِسَر کِه باشیツ ✍شَب کِه دِلِت اَز تَنهایی بِگیره✍ ⇩⇩نِمیتَونی بِه هیچکَس رو بِزَنی ،⇧⇧ ⌛سیگار روشَن میکنی و⌛ ♥خودتو اشکاتو پشت دودش مخفی میکنی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار