میدانم...اما فقط یک لحظه...

مــی دانم! کــــار داری!

ســَر...

میدانم...اما فقط یک لحظه...

مــی دانم! کــــار داری! ســَرَت شـــلوغ است! مــی دانم! اما اینکـــه موقع خـ ــواب...روی تخـــتت... چند ثانیه... فقط لحــظه ای بــه ذهــتنت خـــطور کند کـــه یکـــ جــایی...کــــسی... روی تخـــتش... موقع خــوابـــش برای "تـــو" اشــک مــــی ریزد همین هـم بــرای مـــن کـــافیست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار