#هیات  #روضه  #سخنران  #سخنرانی  #فاطمیه  #آیت_الله  #کعبی  ...

#هیات #روضه #سخنران #سخنرانی #فاطمیه #آیت_الله #کعبی #مداح #مداحی #بیوکافی #جلیلی #جلیلی #سعیدجلیلی #دکترسعیدجلیلی #سعید_جلیلی #ایران #تهران


#heyat #fatemie #fatemieh #rozeh #sokhanrani #maddah #maddahi #azadari #jalili #saeed #iran #tehran