با کدوم انرژی زا بیشتر حال میکنی و حالت رو عوض میکنه؟؟؟؟؟