فال روزانه 07 / 01 / 1394بهمناین را به یاد داشته باشید بسیار...

فال روزانه 07 / 01 / 1394

بهمن این را به یاد داشته باشید بسیاری از مشکلات شما در نتیجه نادیده  گرفتن خواسته های درونی است. شما با نادیده گرفتن خودتان و پوشاندن افکار واقعیتان، بزرگ ترین ظلم را در حق خود انجام می دهید. امروز این شهامت را داشته باشید که نقاب از چهره بردارید و همان کسی باشید که دوست دارید. افکار و قضاوت مردم نباید مسیر اصلی زندگی شما را تغییر دهد. انسان های بزرگ  به خاطر یافتن «من» واقعی خودشان موفق و پیروز هستند. وقتی به خودتان اجازه بروز دهید، در همه بخش های زندگی موفق خواهید بود و احساسات سالم تر و مثبت تری هم خواهید داشت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار