امام خامنه ای (حفظه ا...):انتظاری که از آن سخن گفته اند.فقط ...

امام خامنه ای (حفظه ا...):انتظاری که از آن سخن گفته اند.فقط نشستن و اشک ریختن نیست,انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم.سربازی امام زمان.کار آسانی نیست. سربازی منجی بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند.احتیاج به خود سازی وآگاهی و روشن بینی دارد...مانباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد ودنیا راپر از عدل وداد خواهد کرد.امروز وظیفه ای نداریم.. نه.بعکس.ما امروز وظیفه داریم درآن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم.(30/7/1381).

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار