دقت کردین کارایی که آقای احمدی نژاد انجام داد مثل جومونگ