کشور وسرزمین هخامنشیان برای نخستین بار در سالنامه های آشوری ...

کشور وسرزمین هخامنشیان

برای نخستین بار در سالنامه های آشوری سلمانسر سوم در سال 837 نام خاندان پارسوا در جنوب و جنوب باختری دریاچه ارومیه برده شده است برخی از پژوهش گران مانند ؛ راولین سین برا این ایده هستند که مردم پارسواش همان پارسی ها بوده اند تصور می شود خاندان های پارسی پیش از این که از میان دره های کوه های زاگرس به جنوب و جنوب خاوری ایران بروند در این سرزمین ایست کوتاهی نمودند و در حدود 700سال پیش از زاد روز در بخش پارسوماش روی دامنه های کوه های بختیاری در جنوب خاوری شوش در سرزمین که بخشی از کشور ایلام بود جای گرفتند .... عکس # کاوش های تل آجری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار