ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ "ﻗﻠﺒﻢ" ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ :ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻃ...

ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ "ﻗﻠﺒﻢ" ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ :ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ "ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ" ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار