برای آدمها مرز بگذارید
مرز صمیمیت؛ مرز تماس فیزیکی
مرز رفتار...

برای آدمها مرز بگذارید

مرز صمیمیت؛ مرز تماس فیزیکی
مرز رفتار، مرز کلام،،
شما این مرز را تعیین کنید
و همیشه
یک قدم عقب تر بایستید

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...