جنگل آتش گرفته بود.تمام حیوانات به گونه ای سعی در فرار از بل...

جنگل آتش گرفته بود.تمام حیوانات به گونه ای سعی در فرار از بلا و مصیبت داشتند.در این میان تنها مرغ مگس خوار کوچک بارها و بارها بر فراز آتش رفته و قطره آبی که در نوک خود حمل می کرد بر روی آتش می انداخت. حیوانات در حالی که به او

می خندیدند می گفتند:او چه هدفی دارد؟مرغ مگس خوار در جواب گفت: من اکنون آنچه را می توانم انجام
می دهم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...