ای فرزند آدم ...به اندازه نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنی...

ای فرزند آدم ...

به اندازه نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنید و به مقدار صبری که بر آتش (دوزخ) دارید نافرمانی مرا کنید و به اندازه ای که در دنیا سکنی دارید از آن توشه برگیرید و به اندازه ای که در آخرت سکنی دارید برای آن توشه فراهم کنید ... به عمر طولانی و روزی آماده و گناهان پنهان خود (از دید مردم) نظر و اندیشه مکنید (چون گرفتار غرور و غفلت خواهید شد) هر چیزی نابود می شود جز ذات من و اگر شما همانطور که از فقر و تنگدستی می هراسید ، از آتش دوزخ واهمه داشته باشید ، من شما را از جایی که گمان نمی برید ، بی نیاز خواهم کرد. و اگر همانگونه که اشتیاق به دنیا دارید ، شوق به بهشت داشته باشید ، در دنیا و آخرت شما را سعادتمند خواهم نمود. و دلهای خود را با دوستی دنیا نمی رانید ، زیرا از بین رفتن دنیا نزدیک است (و با مرگ بین شما و دنیا جدایی خواهد افتاد)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار