ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند ..! پا به پایت می آیند .....

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند ..! پا به پایت می آیند ...، آنقدر که گاهی سماجت شان در همراهی حوصله ات را سر میبرد ...، اما کافی است تا اندک بادی بوزد ، تا برای همیشه از حافظه ضعیف شان رد پایت پاک شود ..!

تو ازنسل ماسه نیستی ..،
ازنسل صدفی .،
صدف هایی که به پاس اقامتی یک روزه ..، تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه میکنند....¤

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار