ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿ...

ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺻﻬﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭ.

ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﺷﺐ ﺑﺨﻮﺭﻡ؟ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭼﺮﺍ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺧﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻓﯿﻨﺎﻟﻪ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...