نميدانم ازكه وچه بنويسم...فقط ميدانم يك ذهن بيماردارم بادنيا...

نميدانم ازكه وچه بنويسم...فقط ميدانم يك ذهن بيماردارم بادنيايي ازافكاردرهم تنيده؛همچون كلاف سردرگمي كه معلوم نيست سروتهش كجاست،انگارتمام موضوعات خوب وبداين دنياي عجيب راچپانده انددريك چهارديواري تنگ ونم زده،وهرچي سعي ميكنم سروساماني به اين خرابه بدهم نميشودكه نميشود.

ميدانيد؟!بايدباخودم حرف بزنم،بايدتكليفم رابااين ذهن"خوددرگير"مشخص كنم،شايد طلاقش بدهم برودسراغ زندگي خودش،اينطوري بهتراست شايدهم باهم كنارآمديم!معلوم نيست،ميروم كه دوكلام مردومردانه باهم حرف بزنيم،ببينيم دردمان چيست؟!چه ميگويداصلا؟!چه ميخواهد؟!آخرحرف حسابش چيست؟!بايدبهش بفهمونم اونكه رفته ديگه رفته يادش گرامي بادوخاطرش فراموش...

kord

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار