اینجا به مَرز بی تَفاوُتی ها رسیده ام
دلَم را دیگر هیچ نمی ل...

اینجا به مَرز بی تَفاوُتی ها رسیده ام

دلَم را دیگر هیچ نمی لرزاند!! در مَن دلهُره.... در مَن ترس.... در مَن احسآس مُرده است!!! این روزهآ بی خیآل خیالَم شُده ام...!!! مُنتظرَم دنیا تَمام شَود...!!تمام...:-) ***delaram***

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار