آزمون خودشناسی:اين يكي از آزمونهاي دلاي لاما ( از كاهنان برج...

آزمون خودشناسی:

اين يكي از آزمونهاي دلاي لاما ( از كاهنان برجسته آنهاست ) فقط 4 سوال پاسخها روشنگر خواهند بود صادق باشيد و پاسخها را پيشتر از جواب دادن نبينيد تقلب نكنيد آزمون خود شناسي قبل از آغاز آزمون يك آرزو كنيد بترتيب به سوالات جواب دهيد فقط 4 سوال پرسيده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببينيد آزمون بخوبي شما را هدايت نخواهد كرد به آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد يك قلم و كاغذ آماده كنيد در انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت.اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي درباره واقعيت درونتان خواهد گفت. به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيد اولين چيزي كه به ذهنتان خطور ميكند بهترين است به ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند. سوال اول حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك سوال دوم درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دريا سوال سوم درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را ميشناسد.و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنيد . هر رنگ را فقط به يك نفر اختصاص دهيد زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز سوال چهارم يك عدد بنويسيد (از 0 تا 20) روزهفته مورد علاقه خود را بنويسيد در انتها مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد ... . . . . . . . . . . . . قبل از خواندن جوابها آرزوي خود را تكرار كنيد پاسخ ها 1 گاو: پيشرواست پلنگ : غرور و افتخار است گوسفند : عشق است اسب : خانواده است خوك : پول است 2 توصيف شما از سگ شخصيت شماست توصيف گربه همان توصيف شريك شماست موش توصيف دشمن شماست قهوه نگاه شما به ميل جنسي است دريا زندگي شخصي شما را نشان ميدهد زرد: كسي كه هرگز فراموش نميكنيد نارنجي: كسي كه شما او را دوست واقعي ميدانيد قرمز: كسي كه شما او را واقعا دوست داريد سفيد : روح دوم شما سبز :كسي كه در لحظات حساس زندگي او را بخاطر خواهيد داشت 4 0-4 : زندگي شما بتدريج و آراي رشد خواهد كرد 5-9 : زندگي شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد 10-14:شما تا 3 هفته ديگر 5 واقعه غير منتظره خواهيد داشت 15به بالا زندگي شما با سرعت بسياري رشد خواهد كرد و آرزوي شما محقق خواهد شد بايد به تعداد عددي كه آرزو كرده ايد اين پيام را براي افراد بفرستيد. و آرزوي شما در پايان روزي كه دوست داشتيد برآورده ميشود اين آنچيزي است كه دلاي لاما ميگفت هزاران سال در لحظه ايي براي رسيدن به مفهوم جمله بالا بخوان و بيانديش آنها معتقدند دلاي لاما راست گوست و اگر كسي به اين موضوع اعتقاد ندارد كافي است اين پيام را به 5 نفر بدهد تا درستي آنرا درك كندچرا كه بزودي برايش يك اتفاق جالب و شگفت انگيز رخ خواهد داد تبتي ها عقيده دارند اين پيام را نبايد بدور انداخت. آنها عقيده دارند فرشته عجايب موسوم به مانترا از دستان دارنده اين پيام پس از 96 ساعت بيرون خواهد آمد و يك موقعيت شگفت انگيز خواهيد داشت .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است